Napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji
Priključite se
Sticanjem uslova da stvara sopstvene inovacije, srpsko zdravstvo bi otvorilo više radnih mesta, akumuliranu zaštićenu intelektualnu svojinu i ekonomski samoodrživi sistem, sa ciljem očuvanja zdravijeg i ravnopravnijeg društva globalno.

O konzorcijumu

Vizija konzorcijuma je Srbija u kojoj je zdravstvo personalizovano i digitalizovano dok je industrija aktivna i razvijena na temeljima snažne infrastrukture i cutting-edge tehnologija.

Razvoj ekosistema u kom se poštuju etički principi uz postojanje agilne zakonske regulative koja omogućava uspešno poslovanje i implementaciju inovacija jedan je od primarnih ciljeva konzorcijuma. Ispunjenjem tog cilja, celokupno društvo će koristiti proizvode i inovacije i razviti poverenje u funkcionalan user-friendly sistem.

Konzorcijum će se fokusirati na multidisciplinarno obrazovanje i međusektorsku saradnju stvarajući jedinstvenu platformu za razmenu znanja, tehnologija i iskustava. Ovakva platforma, okrenuta ka domaćem ali i inostranom tržištu, osigurava aktivno finansiranje projekata i daje dodatnu vidljivost srpskim naučnicima i studentima.

Članovi konzorcijuma
Health Tech Lab
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Diasolution d.o.o
Acibadem Bel Medic
Naučno-tehnološki park Niš
Naissus tehnologije doo
Farmaceutski fakultet Novi Sad
Klaster menadžment tim
Ivana Kostić
ivana.kostic@imgge.bg.ac.rs
Aleksandra Lazevski

Aktivnosti

Kontakt

Ukoliko se pronalazite u oblasti medicinske tehnologije i biotehnologije, imate ideju, znanje ili infrastrukturu, priključite se pilot superklasteru.