Srbija Inovira je četvorogodišnji projekat posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rešenja za delove privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a, projekat ima za krajnji cilj osnaživanje privrede Srbije kroz razvoj inovacija. Centralno mesto projekta predstavlja Superklaster – globalno potvrđeni biznis model čijom ćemo primenom u lokalnom okruženju doći do željenih rezultata.

Šta radimo?

Direktno primenjujemo inovacione potencijale u domaćoj privredi. Kreiramo nove ekonomske modele i modele saradnje. Jačamo temelje daljeg razvoja, konkurentnosti i izvoznog potencijala naše zemlje. Zajedno sa ključnim činiocima inovacionog ekosistema stvaramo šanse za bolju Srbiju.

Šta su superklasteri?

Superklaster je model u kom intenzivno sarađuju mala i srednja preduzeća sa startapovima, sa investitorima, univerzitetima i institutima, kao i važnim državnim institucijama sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj uskospecifičnoj oblasti. Istovremeno, saradnjom ključnih igrača kroz superklaster, sinergetski se rešavaju najveći izazovi svih činilaca inovaciono- tehnološkog ekosistema, vrši se razmena znanja i stvaraju nove vrednosti.

U čemu je snaga superklastera?

Superklaster stvara vrednost. Unutar ovog orkuženja se udružuju potencijali raznolikih članova ekosistema i koriste se u rešavanju realnih privrednih problema. Kroz preduzetnički proces rada utemeljen na tesnoj saradnji, superklaster stvara nove prilike, podstiče razmenu ideja i znanja i odgovara na izazove koje njegovi članovi ne mogu samostalno da prevaziđu. Usklađeni ciljevi i interesi, dostupnost i mobilnost resursa, domaća i međunarodna ekspertiza su ono što ovaj model čini superiornim kada je u pitanju razvoj privrede baziran na inovacijama.

OD PILOT PROJEKATA DO SAMOSTALNOG SUPERKLASTERA

Obuka

Odabrali smo 4 pilot superklastera sa najvećim potencijalom brzog i održivog rasta
i izabrane konzorcijume pripremili za prve korake. Tokom ovog perioda, konzorcijumi su se upoznali sa sa konceptima i najbitnijim veštinama i alatima koji će biti korišćeni prilikom upravljanja superklasterom.

Realizacija

Izabrani pilot superklasteri su počeli sa radom juna 2022, i trajaće do juna 2023. Tokom trajanja pilot projekata, konzorcijumi rade na:
1. izgradnji infrastrukture superklastera,
2. pokretanju timskih projekata sa drugim članovima superklastera.
Cilj ove faze je da potvrdi funkcionisanje modela superklastera u praksi.

Odlučivanje

Nakon perioda pilotiranja izabraćemo Superklaster. Projekat s najvećim potencijalom za rast nastaviće sa razvojem uz finansijku podršku do juna 2025. Kriterijumi za odluku biće rezultati tokom pilot faze, trogodišnji plan i globalno pozicioniranje Srbije u relevantnom domenu.

Rast

Razvoj Superklastera ćemo podržavati do 2025, a sa članovima klastera razrađivati održivi model koji treba da omogući funkcionisanje Superklastera i nakon okončanja projekta.

Monitoring i adaptacija

Uspostavićemo sistem trajnog monitoringa i procene Superklastera radi praćenja uspeha i unapređenja funkcionisanja. Analiziraćemo najvažnije kriterijume i adaptirati planove i aktivnosti prema potrebama i vrednim informacijama dobijenim kroz analizu.

ČETIRI PILOT SUPERKLASTERA

Web 3 i blokčejn tehnologije

Ove tehnologije donose revoluciju u polja stvaranja i razmene vrednosti i postaju neophodni činilac savremenog  života. Sve veća decentralizovanost Interneta otvara neiskorišćena polja primene u oblastima finansija, obrazovanja, zdravstva, državne uprave, sajber bezbednosti, transporta i drugih.

Visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane

Ovaj domen obuhvata aktivnosti usmerene ka upotrebi savremenih tehnologija u poljoprivredi i povećanju efikasnosti u svim fazama agrarne proizvodnje, od biljnih kultura i njihove prerade, pa do proizvodnje hrane i trgovine.

Gejming okruženje i virtuelna realnost

Potencijali gejminga i VR tehnologije prevazilaze industriju video igara, a svoje mehanizme, primenjivost i vrednosti potvrđuju u sferi marketinga, EdTecha-a, trgovine, MedTech-a, industrije zabave i drugih.

Napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji

Povezivanjem BioTech, MedTech, HealthTech, i farmaceutske industrije stvaramo domen koji kroz inovacione tehnologije i multidisciplinarni pristup povećava šanse za rešavanje brojnih zdravstvenih problema sa kojima se čovečanstvo susreće i i unapređenje uslova života ljudi.