Srbija inovira i menja se. Stvaramo nove modele saradnje, nove prilike i mogućnosti.
Ostvarujemo svoje potencijale, verujemo u svoje kvalitete i prilagođavamo ih svetu budućnosti.

SNAGOM INOVACIJA, ZA NAS I GENERACIJE KOJE DOLAZE.

KO
SMO
MI?

ICT Hub, Centar za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacija, uz podršku USAID-a, pokrenuo je projekat Srbija Inovira, koji će trajati četiri i po godine.

Projekat je zasnovan na ideji o kreiranju novih mogućnosti na osnovu modela kojima se podstiče održivi inovativni razvoj i ohrabruju lideri u ovoj industriji da bliže sarađuju i inoviraju u okviru velikih projekata, kako bi se ubrzao rast u nekim od najperspektivnijih industrija u Srbiji i uticalo na jačanje privrede zemlje, njene konkurentnosti i izvoznih potencijala.

ŠTA JE
NAŠ
CILJ?

Opšti cilj je kreiranje novih mogućnosti za jačanje privrede u Srbiji kroz model kojim se podstiče održivi inovativni razvoj i ohrabruju lideri u industriji; tradicionalne kompanije, mala i sredna preduzeća (MSP), startapovi, akademske i istraživačke institucije, da inoviraju i sarađuju na velikim projektima kako bi se ubrzao rast u okviru nekih od najperspektivnijih industrija u Srbiji. Na projektu će se raditi na stvaranju sistemskih promena, uvođenju nove, sofisticirane proizvodnje, korišćenjem najnaprednijih metoda u kreiranju inovativnih proizvoda što će postati izvor konkurentske prednosti Srbije na međunarodnom tržištu.

Cilj je da se prepoznaju najperspektivniji domeni za inovacije u Srbiji i da se na osnovu toga omogući formiranje superklastera u datoj oblasti, kao efikasne platforme za promovisanje i podsticanje inovativnog razvoja, kreiranja okruženja za podsticanje inovacija i pružanja adekvatne institucionalne podrške i finansiranja.

Superklaster će pojačati saradnju među ključnim zainteresovanim stranama u odabranim domenima što će dovesti do ekspanzije inovativnih vrednosnih lanaca u svakom domenu, jačajući saradnju na nacionalnom nivou između inovativnih i tradicionalnih kompanija, vlade i finansijskih institucija, tako stvarajući sinergiju koja će dovesti do formiranja adekvatnih finansijskih opcija za inovativne kompanije u ranim stadijumima razvoja.

KAKO TO
RADIMO?

Projekat će mapirati polja inovacija u zemlji i sprovesti opsežna istraživanja kroz koja će identifikovati četiri konkurentna domena u kojima leži najveći potencijal u Srbiji. Potom će se u 4 odvojena pilot projekta za superklastere testirati njihov potencijal u stvarnom okruženju, i na kraju odabrati jedan domen u okviru kog će se sprovesti razvoj prvog srpskog superklastera.

Kroz ključna partnerstva sa investicionim grupama i formiranjem venture capital fonda stvoriće se izvor za eksterno finansiranje pojedinačnih projekata koji će se osmisliti u superklasterima, te će na taj način inovativne kompanije dobiti dalji pristup izvorima finansiranja.

KOME
JE OVO
POTREBNO?

Superklasteri su osmišljeni kao podrška poslovnim naporima u svrhu razvoja i unapređenja inovativnih rešenja, ali i podsticaj za saradnju na velikim projektima među ključnim igračima iz inovacionih ekosistema. Tu spadaju i MSP, startapovi, najvažniji lideri u industriji, investitori, akademske institucije, važne državne institucije i drugi.

Kao delovi jednog superklastera, svi oni imaju važnu ulogu u razvoju i ubrzanom rastu privrede, transformišući njene inovacione snage i potencijale u lokalne i svetske prilike za rast, izvoz i sveukupnu konkurentnost.

OČEKIVANI
REZULTATI

Prepoznavanje i razvoj inovacionih domena sa najvećim potencijalom za rast. U okviru najperspektivnijeg domena formiraće se prvi srpski superklaster, obezbeđujući dugoročni inovacioni ekosistem za regionalnu i svetsku konkurentnost.

Proizveden i plasiran veliki broj inovacija made-in-Serbia, veći broj tradicionalnih kompanija koje kupuju inovativna rešenja, kompletniji lanci vrednosti, oformljeni specijalizovani habovi.

Osnivanje venture capital fonda kojim će se stvoriti izvor za eksterno finansiranje posebnih projekata osmišljenih u okviru pilot superklastera i odabranog superklastera.

Bolja saradnja između svih relevantnih zainteresovanih strana u superklasteru, formiranje novih partnerstava, uvođenje inovacije za svakoga u lancu vrednosti.

Povećanje nivoa svesti o ekonomiji zasnovanoj na znanju kao dokazanog modela privrednog napretka, kao i o prirodi, svrsi i mogućnostima modela superklastera.

ŠTA JE
SUPERKLASTER?

Kada im se predoči dobar operativni okvir i adekvatno okruženje, kompanije različitih veličina, akademske institucije i neprofitne organizacije postaju zvezde inovacije i formiraju superklaster - inovacioni ekosistem najvišeg nivoa koji predstavlja konkurentnu prednost i podstiče celokupnu privredu, otvarajući vrata čitavog sveta mogućnosti.

Po prvi put u našem regionu, formiraće se model srpskog superklastera u skladu sa svetski dokazanim superklaster metodologijama, uzimajući u obzir specifične okolnosti u lokalnom okruženju.

Ovim modelom omogućuje se sistemski pristup u prevazilaženju institucionalnih, finansijskih i organizacijskih prepreka u razvoju inovativnih rešenja u našoj privredi i pruža se neophodni podsticaj svim faktorima koji poseduju veliki inovacioni potencijal, jer se uspostavlja održiva mreža sa jasnim i jakim inovacionim fokusom.