MATCHMAKING događaj Povezivanje naučnika sa stručnjacima iz biznisa

Prvi od četiri matchmaking događaja pilot superklastera Laboratorija zdravstvenih tehnologija započeo je jednom od najvažnijih tema, rušenjem silosa između različitih oblasti nauke i privrede radi saradnje i formiranja zajedničkih projekata u oblasti komercijalizacije istraživanja iz oblasti zdravstva.

U petak 23.12. 2022. godine na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) na pionirskom događaju okupili su se naučnici koji imaju invencije tj. rezultate istraživanja koje žele da razviju u rešenja na tržištu (u vidu startapa ili licenci) sa IMGGI, Instituta za primenu nuklearne energije (INEP-a) i Instituta za hemiju, tehnologiju u metalurgiju (IHTM-a) iz Beograda sa jedne strane i predstavnika stručnjaka iz biznisa i profesora sa Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda i pojedinačnih konsultanata iz aktuelnih oblasti GDPR-a i regulative (Maša Komnenić) i kliničkih ispitivanja (Maja Čonkić).

CIlj prvog sastanka je bio predstavljanje naučnika, njihovih projekata i najbitnije samih izazova industrije u kojima rade, dok su stručnjaci iz biznisa po prvi put učili o izazovima zdravstveno-tehnološke industrije i predstavili svoje veštine i načine na koje mogu da učestvuju timski u rešavanju pomenutih izazova.

U januaru 2023. zvanično kreće i sledeće faza kao proizvod navedenog događaja - formiranja specifičnog, godišnjeg programa saradnje gde će tim stručnjaka iz biznisa u terminu od 2-3 meseca raditi sa timovima naučnika na njihovim najvećim izazovima, a to su najčešće: istraživanje tržišta, komunikacija sa poslovnim partnerima, komunikacija finansijskih projekcija radi komunikacije sa investitorima i slično radi što bržeg transfera tehnologija iz laboratorija i njihovog dovođenja do krajnjih korisnika (pacijenata, lekara i drugih građana).