Booster 2023 program akceleracije

Pilot superklaster Laboratorija zdravstvenih tehnologija organizuje prvi personalizovani program akceleracije za health-tech startape u Srbiji. Prijave timova za učešće su otovorene do 02. aprila 2023. godine putem popunjavanja onlajn aplikacije.

Program je otvoren za biotehnološke, softverske i hardverske timove koji rešavaju izazove u domenu zdravlja. U programu će učestvovati 5 timova, a prednost će imati timovi sa razvijenim prototipom, kao i oni koji su svoj proizvod već testirali i na tržištu.

Startape očekuju praktične radionice, 1-1 mentorstvo i rad sa ekspertima, a celokupan rad na programu prilagođen je potrebama svakog pojedinačnog tima.

Za učešće na Booster prorgamu se mogu prijaviti i timovi kojima su neophodni dodatni saveti za izlazak na druga tržišta, dalji razvoj poslovanja, povezivanje sa drugim stejkholderima radi testiranja, finansiranja i rasta.

Program će ponuditi ekspertizu inostranih konsultanata iz razvijenih zdravstvenih ekosistema kroz posete, vebinare i onlajn edukacije.

Celokupan program će se održati u Beogradu, od 6. aprila do 6. juna 2023. godine, kada nas u sklopu završne konferencije pilot superklastera Laboratorija zdravstvenih tehnologija, očekuje i finalni Demo dan.

Pobedičke timove imaće priliku da upoznaju primere dobre prakse, povežu se sa habovima u cilju dogovaranja poseta, i informisanje o konferencijama iz povezanih oblasti.