KAPSULA 2030: Doza znanja za inovacije u zdravstvu

Veliki broj istraživanja identifikovao je ključne lokalne i globalne izazove koji značajno utiču na razvoj HealthTech, MedTech i BioTech industrije. Najznačajniji tiču se tehnološkog napretka i inovacija, kao i sticanja socio-ekonomskih znanja studenata iz prirodnih i tehnoloških nauka.

Upravo iz ovih razloga, od 7. do 11. decembra 2022. godine u Beogradu održan je prvi bootcamp pod nazivom Kapsula 2030: Doza znanja za inovacije u zdravstvu u okviru pilot superklastera Laboratorija zdravstvenih tehnologija.
Bootcamp Kapsula 2030 nastao je kako bi na jednom mestu ponudio spoj osnovnih biznis i digitalnih veština, posebno namenjenih studentima i mladim profesionalcima (do 5 godina radnog iskustva) u sektoru medicinskih i bioloških nauka, kao i ostalih prirodnih i tehničkih nauka. Cilj ovog programa bio je da ih upozna i pripremi za izazove koje moderno tržište donosi u oblasti inovacija u
zdravstvu.
Preko 80 prijavljenih kandidata pratilo je predavanja na tri lokacije – uživo u Beogradu (FEFA fakultet) i putem online prenosa u Nišu (Mašinski fakultet) i Novom Sadu (Farmaceutski fakultet).

Bootcamp-om su obuhvaćena tri segmenta – Osnove savremenog biznisa; Digitalni alati u savremenom biznisu; Realizacija projektne ideje na savremenom tržištu.
Tokom pet dana trajanja naši polaznici imali su priliku da slušaju vrhunske, lokalne predavače i deo njihove ekspertize u okviru sledećih predavanja:
▪ Preduzetništvo i inovacije u zdravstvu –  doc. dr Jelisaveta Lazarević, Damjan Damnjanović, Dr Natasa Golić, Maja Čonkić;
▪ Design Thinking – the Art and Science of Disruption - Aleksandar Stojković
▪ Tehnologije u savremenom biznisu (IoT, Blockchain, Cloud) – prof. dr Srđan Krčo
▪ Nauka o podacima i donošenje odluka na osnovu podataka – prof. dr Srđan Verbić
▪ Upravljanje projektima u zdravstvu –  doc dr Helena Hiršenberger
▪ Istraživanje tržišta – Marijana Agić-Molnar
▪ Izrada biznis plana – prof. dr Sandra Nešić.

Ovo je ujedno bio i prvi korak od planiranih koje želimo da preduzmemo u pravcu inovativnog pristupa zdravstvu i pružanju inovativne zdravstvene zaštite. Sa bootcamp-a je izašlo i nekoliko ideja i timova koji će nastaviti na njihovom daljem razvoju u vidu potencijalnih inovacija i startapa na tržištu u oblasti zdravstva.