Izazovi i moguća rešenja za finansiranje domaćih inovativnih kompanija

Razvoj inovacionog eko-sistema u Srbiji je sve dinamičniji. Broj startap kompanija od oko 400 polako čini Srbiju vrlo interesantnom investicionom destinacijom. Ipak, i dalje je prisutan značajan problem u vezi sa finansiranjem startapa u ranoj fazi razvoja. Prosečan iznos ulaganja u domaće startap kompanije je nešto preko 15 hiljada evra, što je gotovo deset puta manje od globalnog proseka.

Još veći izazov predstavlja činjenica da više od 50% domaćih startapa nije uspelo da pribavi eksterno finansiranje, već se u potpunosti finansira iz sopstvenih sredstava osnivača. Sa druge strane, više od 11 milijardi evra domaće štednje građana u bankarskom sistemu, i preko milijardu evra sredstava penzionih i investicionih fondova, kao i osiguravajućih društava, nije u funkciji podrške najdinamičnijeg segmenta srpske privrede.

Upravo ovi izazovi su podstakli WM Equity Partners, tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti pristupa alternativnim izvorima finansiranja, da zajedno sa ICT Hub-om i Centrom za istraživanje javnih politika kreiraju Projekat Srbija Inovira. Navedeni projekat je podržan od strane USAID-a sa ciljem da podstakne saradnju u najperspektivnijoj grani domaće privrede i time ojača čitavu ekonomiju. Akcenat u implementaciji ovog projekta će biti na saradnji pojedinačnih elemenata sistema – tradicionalnih kompanija, finansijskih institucija, inovativnih kompanija, obrazovne zajednice i države, a sve sa ciljem da se dođe do ekspanzije tehnoloških inovacija koje su podržane održivim izvorima finansiranja.

Važno je istaći da je u poslednjih par godina broj alternativa za finansiranje inovativnih kompanija značajno uvećan. Pored grantova koje obezbeđuje Inovacioni fond Republike Srbije, NTP Beograd je organizovao program Raising Starts, Naled i Philip Morris su organizovali Startech, a uskoro kreće i akceleratorski program Katapult.

Privatni kapital se polako mobiliše kroz grupe poslovnih anđela, a dva odlična primera su poslovni anđeli u okviru Inicijative Digitalna Srbija i Serbian Entrepreneurs. Prva Crowd funding kampanja je bila krajem 2020. godine (Ventu), a nove kampanje se očekuju i u ovoj godini.

Pored prvih VC fondova, kao što su SC Ventures i ICT Hub Ventures, koji već nekoliko godina finansiraju domaće startape, od nedavno je i veći broj regionalnih VC fondova ostvario prve investicije. Posebno ohrabruje činjenica da se uskoro očekuje osnivanje i prvog domaćeg fonda preduzetničkog kapitala – TS Ventures.

Kroz sve pomenute oblike finansiranja važno je kreirati domaću kulturu investiranja i ukazati na činjenicu da kupovina i renta stanova nije jedina investiciona alternativa u Srbiji.

Dodatno ohrabruje i činjenica da je u toku javna rasprava u vezi sa usvajanjem Strategije razvoja startup ekosistema 2021-2025, gde je jedan od ključnih ciljeva orijentisan na povećanje ukupnog iznosa finansiranja iz privatnih izvora u domaće startap kompanije na nivo od 80 miliona evra, a gde se očekuje i formiranje četiri domaća fonda preduzetničkog kapitala. U cilju da pomogne razvoj privatnih investicija, Republika Srbija planira da implementira i dva programa ko-investiranja koja će pomoći razvoj grupa poslovnih anđela i fondova preduzetničkog kapitala.

Kroz komponentu koja je fokusirana na olakšavanje pristupu alternativnim izvorima finansiranja, Projekat Srbija Inovira će podržati inovativne kompanije da identifikuju odgovarajući izvor finansiranja i da podnesu što kvalitetniju aplikaciju. U tim naporima će ih podržati domaći i strani eksperti i mentori sa višegodišnjim relevantnim iskustvom.

Osnivačima domaćih startupova savetujem da ne propustite ovu priliku za sveobuhvatnu podršku i da prate internet stranicu www.srbijainovira.rs kako bi pronašli odgovarajući Superklaster čiji član mogu da postanu.

Javni poziv za pilot superklastere je objavljen 30. decembra 2021. godine a zainteresovani se prijavljuju putem sajta Srbija Inovira. Poziv je namenjen konzorcijumima organizacija iz svih stejkholderskih grupa inovacionog ekosistema, a to su privreda, startap zajednica, nauka i akademija i državna uprava. Pilot superklasteri biće sprovedeni u sledeće četiri oblasti: visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane, gejming okruženje i virtuelna realnost, Web3 i blokčejn tehnologije, kao i napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji.

Vladimir Pavlović, direktor, WM Equity Partners

Pogledaj i ostale vesti

Koordinatorka pomoći američke vlade za Evropu i Evroaziju upoznala superklaster Odličan3!