Budite deo sinergije ideja, znanja i snažne infrastrukture.
Saradnjom kreirajte nove vrednosti.

Višemesečno istraživanje koje smo sproveli, pokazalo je da u Srbiji postoje četiri najperspektivnija domena na polju tehnoloških inovacija.

Web3 i blockchain tehnologije

Internet kakav nam je poznat poslednjih trideset godina je dostigao svoje limite. Promene društvenih okolnosti i promena fokusa na pitanja privatnosti, transparentnosti, efikasnosti i decentralizacije, utiču i na potrebe za promenama unutar samog internet okruženja.

Odgovor na to predstavljaju Web3 i blockchain - tehnologije koje donose revoluciju u polja stvaranja i razmene vrednosti i postaju neophodni činilac savremenog poslovanja, ali i života. Decentralizacijom interneta otvaraju se nove prilike za razvoj i proizvodni rast u brojnim tradicionalnim industrijama kao što su: finansije, obrazovanje, zdravstvo, ali i državna uprava, sajber bezbednost, transport i druge.

Snažna inženjerska baza i zajednica više od 100 timova koji su aktivni u ovom domenu, predstavljaju veliki potencijal za Srbiju da kao pionir zauzme lidersku poziciju na globalnom tržištu i bude predvodnik nove generacije interneta - što je godinama nazad prepoznato i od strane Startup Genome-a.

Visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane 

2050 na našoj planeti će živeti skoro deset milijardi ljudi. To iznosi oko 25% više ljudi nego danas čije potrebe za ishranom treba zadovoljiti. Tradicija, znanje i povoljni prirodni uslovi su oduvek bili snažan oslonac Srbije u oblasti poljoprivrede i industrije hrane. Dodatno, fantastični rezultati naših inovatora i kompanija koji su se izdvojili u istraživanju sprovedenom u okviru projekta Srbija Inovira, pokazuju da u ovom domenu postoji veliki dodatni potencijal za inovativni rast.

Ovaj domen obuhvata sve aktivnosti različitih aktera inovacionog ekosistema usmerene ka upotrebi različitih savremenih tehnologija i rešenja baziranih na njima, u cilju unapređenja čitavog lanca vrednosti u poljoprivredi i industriji hrane, uključujući usavršavanje postojećih i stvaranja novih proizvoda, usluga, tehnologija, poslovnih procesa i modela, u oblasti primarne proizvodnje (poljoprivrede), preko sekundarne (prerade i proizvodnje hrane) do tercijarnog sektora (trgovine).

Gejming okruženje i virtuelna realnost

Vrlo aktivan ekosistem i razvijena domaća gejming zajednica, fantastični uspesi naših i dolazak velikih svetskih kompanija u Srbiju, izdvojili su ovaj domen u odnosu na ostatak IT industrije u istraživanju projekta Srbija Inovira. Dodatno, prepoznavanje od strane Startup Genome-a već treću godinu za redom je potvrda da fokus na ovu oblast može dodatno ojačati domaće kapacitete za stvaranje novih globalno konkurentnih video igara.

Međutim, gejming nisu samo video igre. To su i tehnologije koje imaju veliki potencijal primene u drugim industrijama - od trgovine, marketinga i industrije zabave, preko serious gaming-a i EdTech-a pa sve do MedTech-a i mnogih drugih. Gejming koncepti prelaze u druge industrije i njihovom “gejmifikacijom” unapređuju iskustvo, efikasnost i otvaraju nove prilike za rast. Konstantan razvoj virtuelne realnosti i iščekivanje njene široke upotrebe, otvoriće nove horizonte i ova dva trenda moraju se posmatrati zajedno za kompletnu sliku o raspoloživom potencijalu.

Napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji

Covid-19 pandemija je najdrastična studija slučaja kolektivne nemoći pred nepoznatim u 21. veku. Ipak, zaokret fokusa i ulaganja ka nauci i inovacijama doneo je brza i kvalitetna rešenja zbog kojih naučnici sve češće govore o kraju pandemije.

Zdravlje kao univerzalni prioritet savremenog društva kreira nesagledivu tržišnu priliku za eksperte i talente da svoje znanje stave u funkciju ostvarivanja plemenitih ciljeva, istovremeno stvarajući ekonomsku vrednost i rast zasnovan na inovacijama. Istraživanja su pokazala da naša akademsko-naučna zajednica poseduje ogroman potencijal koji bi saradnjom sa drugim stejkholderima iz ovog domena mogao biti pretoćen u konkretne rezultate koji bi našli globalnu primenu.

Ovaj domen koji uključuje farmaceutsku industriju, BioTech, MedTech i HealthTech karakteriše dug i kompleksan proces razvoja od ideje do izlaska na tržište, kao i velika skalabilnost. Uz dodatni fokus na ove oblasti, multidisciplinaran pristup i podršku inovacija, šanse za rešavanje brojnih zdravstvenih problema sa kojima se čovečanstvo suočava značajno rastu.

1

Srbija (Inovira) je pozvala najbolje!

Ponosni smo što se na javni poziv za pilot superklastere prijavilo preko 130 organizacija.

Među njima se nalaze startupi, veliki broj kompanija, akademsko-naučnih institucija i drugih stejkholdera. Brojna udruženja, advokatske kancelarije i javne institucije su izabrale da veruju u snagu sinergije. Znanje, ideje i snažna infrastruktura, udruženim snagama, kreiraće nove vrednosti.

Odabrani konzorcijumi će u drugoj fazi učestvovati u razradi strategije najbitnijih aspekata razvoja superklastera. Ovo je ujedno i prvi korak ka cilju da viziju zajedničkim snagama pretvorimo u strategiju i plan kako da ostvarimo potencijale. Strateško planiranje odvijaće se kroz četiri tematske, kolaborativne radionice:

  • Usklađivanje ambicija superklastera
  • Resursi superklastera i strateški fokus
  • Definisanje ciljeva i action roadmap
  • Klaster biznis model
  • Klaster biznis model, organizaciona struktura i modeli upravljanja

U narednih mesec i po dana konzorcijumi će se upoznati sa konceptima i najbitnijim veštinama i alatima koji će biti korišćeni za upravljanje superklasterom. Za početak rada pilot superklastera određen je maj.

Za informacije i sva pitanja o projektu Srbija Inovira, obratite se na mejl: info@srbijainovira.rs