Specijalizovane master studije na Poljoprivrednom fakultetu

Uporedo sa formiranjem i razvojem AgTech Superklastera,razvijala se i priča o formiranju nečeg značajnog za ovu industrijsku oblast. Već prilikom mapiranja ciljeva, misije i vizije superklastera, kompanije članice  izrazile su potrebu za dokvalifikacijom i prekvalifikacijom zaposlenih i to upravo u oblasti digitalizacije u poljoprivredi i proizvodnji hrane. 

Interne ankete i razgovori na temu unapređenja AgTech ekosistema unutar klastera, pokazali su da postoji  značajan prostor za unapređenje u aktuelnom obrazovnom sistemu i jačanju njegovih kapaciteta da odgovori na zahteve tržišta rada, spajanjem savremenih agronomskih znanja sa znanjima iz oblasti informacionih tehnologija. 

Ideja za uspostavljanjem jedinstvenog i specijalizovanog Master akademskog studijskog programa koji će obrazovati buduće master inženjere i na taj način dati odgovoriti na potrebe privrede, rodila se na samom početku rada superklastera. Ciljevi ovog poduhvata su bili jasni: dizajnirati program po meri privrede i tako krenuti u susret izazovima sadašnje i buduće poljoprivrede iz ugla uvođenja i razvoja najsavremenijih tehnoloških dostignuća. Kompanije članice AgTech Superklastera kontinuirano su davale svoje uvide tokom definisanja strukture, obima i funkcionalnosti novopredloženog master studijskog programa, i time doprineli da znanje koje će studenti poneti sa programa bude aktuelno i odmah primenjivo.

U partnerstvu sa vodećim visokoškolskim i naučnoistraživačkim institucijama u Republici Srbiji: Fakultetom Organizacionih Nauka i BioSens Institutom, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu formirao je multidisciplinarni tim profesora i eksperata iz privrede u oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje koji zajednički rade na formiranju novog master studijskog programa. Program će se realizovati po dualnom sistemu - polovina nastave odvijaće se u kompanijama koje ispunjavaju uslove za realizaciju i demonstraciju najsavremenijih tehnoloških procesa, a koje će upravo među studentima moći da pronađu nove zaposlene a istovremeno da mladim inženjerima daju priliku da se obučavaju za rad u inovativnim i  tehnološki najrazvijenijimm kompanijama.

Master studijski program – Digitalizacija u poljoprivredi i proizvodnji hrane koji se akredituje po dualnom sistemu na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu će započeti sa upisom novih studenata 2024. godine. Pored eminentnih nastavnika sa fakulteta, u realizaciji ovog master programa će učestvovati i istraživači sa BioSens instituta, evropskog centra izvrsnosti upravo u oblasti primene informacionih tehnologija u poljoprivredi. Uzveši u obzir i najavu učešća brojnih tehnološko razvijenih kompanija iz oblasti poljoprivrede u ovom projektu, očekuje se veliko interesovanje za upis na ovaj master studijski program jer je broj mesta za upis ograničen na 30.

Pogledaj i ostale vesti

Koordinatorka pomoći američke vlade za Evropu i Evroaziju upoznala superklaster Odličan3!