Web3 i blokčejn Policy Lab

Nove i još uvek kompleksne tehnologije, Web3 i blokčejn, sa sobom nose orgoman potencijal za transformaciju tradicionalnih poslovnih modela i uslova poslovanja. Kako bi se iskoristile sve mogućnosti koje ova tehnologija pruža, neophodno je da se formulišu i usvoje odgovarajuće regulative. 

Sa ciljem da podstakne razvoj blokčejn industrije u Srbiji, Superklaster Odličan 3 formirao je radnu grupu za izradu strateških politika, sačinjenu od predstavnika web3 kompanija, advokata i naučnika - Policy Lab.

U martu je održana i radionica na kojoj su definisana najvažnija pitanja iz trenutne prakse i određene teme kojima će se radna grupa baviti naredna dva meseca.

Konačni cilj je izrada izveštaja koji će obraditi probleme u praksi u vezi sa izdavanjem digitalne imovine (tokena), korišćenjem digitalne imovine u tekućem poslovanju, poreskim tretmanom digitalne imovine i mogućnostima za osnivanja slobodne zone za web3 kompanije.

Advokati Željka Motika, Miloš Velimirović i Ilija Rilaković, koordinator radne grupe, i Lana Janković iz kripto menjačnice ECD, preuzeli su zadatak da mapiraju probleme u postojećem regulatornom okviru sa kojim se susreću web3 kompanije i formulišu predloge za unapređenje uslova poslovanja i smanjenje administrativnih zahteva. 

Izveštaj će biti predstavljen 5. juna, u okviru Belgrade Blockchain Week, u Privrednoj komori Srbije, gde će članovi Policy lab-a sa gostima razgovarati o predloženim regulatornim merama za dalji razvoj srpskog blokčejn ekosistema.

Imajući u vidu važnost usklađenosti svih proizvoda sa pravnim okvirom, Policy lab je od krucijalnog značaja za razvoj Web3 i blokčejn tehnologije u Srbiji.