Planiranje za pametnu poljoprivredu

AgTech nastavlja dalje! U aprilu i maju su intenzivno radili na postavljanju planova za budućnost i pripremanju aktivnosti.

Kroz četiri celodnevne radionice razgovaralo se o fokusu, poziciji koju žele da njihov superklaster zauzme i mogućnostima za saradnju. Konačno su došli do misije, vizije i ciljeva i sada su spremni da usmere svoje aktivnosti u pravcu koji će našu zemlju staviti na vrh liste inovatora u svetu.

AgTech želi da u narednim godinama pomogne dalju digitalizaciju poljoprivrede u Srbiji i osnaži domaće proizvođače da povećaju svoje prinose, maksimizuju efikasnost i postanu konkurentniji. 

Pred njima su ozbiljni zadaci i pregršt posla ali su spremni da realizuju veliki broj aktivnosti u narednim godinama.