Okupljen konzorcijum Creative Tech Serbia

Asocijacija industrije video igara Srbije (SGA) pozvala je predstavnike zrelih kompanija, mladih timova u razvoju, naučnih institucija i umetničkih škola, kao i brojne članove iz domena neformalnog obrazovanja, da zajedničkim snagama potpomognu razvoj domaćeg ekosistema.

Konzorcijumu su se pridružili predstavnici poznatih domaćih gejming kompanija kao što su Nordeus, 3Lateral i Mad Head Games, ali i predavači sa Univerziteta umetnosti u Beogradu i Novom Sadu, predstavnici fondacije Petlja i mnogi drugi.

U narednom periodu se očekuje kvalitetna diskusija na razne teme, kao i aktivno učešće članova konzorcijuma. Zajedničkim planiranjem će se stvoriti nove prilike i prevazići svi izazovi.