Održana Policy Lab radionica

U petak, 31. marta održano je još jedno okupljanje Policy Lab-a, inicijative Odličan 3 Superklastera, radne grupe formirane od predstavnika web3 kompanija, advokature i akademije.

Zadatak Policy Lab-a je mapiranje izazova u postojećem regulatornom okviru sa kojim se susreću web3 kompanije i formulisanje predloga za unapređenje uslova poslovanja, što za cilj ima smanjenje administrativnih zahteva i podsticanje daljeg razvoja blokčejn industrije.

Na radionici su članovi radne grupe identifikovali najvažnija pitanja sa kojima se susreću u praksi i definisali teme kojima će se baviti naredna dva meseca, kao što su korišćenje digitalne imovine u tekućem poslovanju, usklađivanje sa MiCA regulativom, definisanje regulatory sandbox-a, poreska pitanja i drugo.