AgTech superklaster na sajmu Agro Belgrade

AgTech Pilot Superklaster, prvi put će se predstaviti na međunarodnom sajmu Agro Belgrade koji se ove godine održava 26–28. januara na Beogradskom sajmu.

Na ovom regionalnom događaju u oblasti voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, AgTech Superklaster će zajedno sa svojim osnivačima (MK Group, Delta Holding, DDOR Novi Sad, OTP Bank, E&Y, Agremo, Bitgear, Mokrin House, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut BioSense i Privredna komora Srbije) nastupiti kao sajamski izlagač sa ciljem da upozna sektor poljoprivrede sa aktivnostima i potencijalima tehnološki-inovativne poljoprivrede. To su dve online platforme za umrežavanje i poslovnu saradnju kompanija iz ovih oblasti, koje pomažu u pronalaženju poslovnog partnera putem samo jednog klika; potom BioSense akceleratorski program kao snažan most između nauke i biznisa, namenjen AgTech startapima u ranoj fazi; master studijski program “Digitalna poljoprivreda” na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu koji je trenutno u pripremi, i druge mogućnosti koje AgTech Superklaster nudi sektoru poljoprivrede. Svojim nastupom AgTech Superklaster želi da upozna ceo sektor poljoprivrede sa svojim aktivnostima i planovima za budućnost, kao i da predstavi mogućnosti za priključivanje tehnološki-inovacionoj AgTech zajednici.

„Učešće na ovom sajmu doprinosi i jačanju profilisane, individualizovane saradnje poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika i MSP sa velikim kompanijama – nosiocima tehničkih i tehnoloških unapređenja u poljoprivredi. Na taj način se celokupni sektor motiviše da realizuje veća ulaganja u inovacije, kroz razvoj novih proizvoda i tehnologija, radi maksimizovanja efikasnosti i stvaranja konkurentske prednosti – kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Istovremeno se stvara i solidna baza za dalji razvoj i unapređenje kvalitetno profilisanih usluga AgTech Superklastera za svoje članove”, izjavio je Vladimir Radovanović ispred AgTech Superklastera.

Sajam Agro Belgrade predstavlja izuzetnu priliku da se učesnicima i posetiocima predstave potencijali AgTech Superklastera i mogućnost da postanu deo agro tehnološko-inovacione zajednice koja sve više raste.