Predstavljen AgTech superklaster na Agro Belgrade sajmu

Na ovogodišnjem međunarodnom sajmu Agro Belgrade, u periodu od 26. do 28.januara, posetioci su imali priliku da upoznaju i rad AgTech Superklastera.

Na ovom regionalnom događaju u oblasti voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, AgTech Superklaster nastupio je kao sajamski izlagač sa ciljem da upozna sektor poljoprivrede sa aktivnostima i potencijalima tehnološki-inovativne poljoprivrede. Pored članova klaster menadžment tima, članovi konzorcijuma takođe su bili aktivni i zainteresovanim posetiocima sajma AgTech je predstavio dve online platforme za umrežavanje i poslovnu saradnju kompanija iz ovih oblasti; potom BioSense akceleratorski program kao snažan most između nauke i biznisa; master studijski program “Digitalna poljoprivreda” na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu koji je trenutno u pripremi, i druge mogućnosti koje superklaster nudi sektoru poljoprivrede.

„Učešće na ovom sajmu doprinosi i jačanju profilisane, individualizovane saradnje poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika i MSP sa velikim kompanijama – nosiocima tehničkih i tehnoloških unapređenja u poljoprivredi. Na taj način se celokupni sektor motiviše da realizuje veća ulaganja u inovacije, kroz razvoj novih proizvoda i tehnologija, radi maksimizovanja efikasnosti i stvaranja konkurentske prednosti – kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Istovremeno se stvara i solidna baza za dalji razvoj i unapređenje kvalitetno profilisanih usluga AgTech Superklastera za svoje članove”, izjavio je Vladimir Radovanović ispred AgTech Superklastera.