Prijava za pilot superklaster

Da biste učestvovali u izboru za pilot superklaster potrebno je da popunite formular za prijavu koji se nalazi na ovoj stranici. Pored formulara potrebno je popuniti i pismo o nameri. Kompletno popunjenu formu kao i pismo o nameri podnosite na kraju ove stranice.Molimo vas da pažljivo pročitate pitanja i što preciznije odgovorite na njih.
Krajnji rok za podnošenje prijave je 28. februar 2022. godine.
Vodič kroz javni poziv i okvir pisma o namerama možete preuzeti OVDE.Za informacije o konkursu za pilot superklastere i sva pitanja o projektu Srbija Inovira, obratite se na mejl: info@srbijainovira.rsUkoliko imate nedoumice u vezi sa javnim pozivom za pilot superklastere, pogledajte odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Oblast za koju se prijavljujete

Primarni kontakt za komunikaciju

Članovi konzorcijuma

Potrebno je popuniti sve informacije za svakog člana konzorcijuma
Minimum članova za konzorcijum:3
Članova u konzorcijumu:0

Pismo o nameri

Molimo vas da uploadujete detaljno popunjeno Pismo o nameri.

Podnesite prijavu