Srbija Inovira je četvorogodišnji projekat posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rešenja za delove privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a, projekat ima za krajnji cilj osnaživanje privrede Srbije kroz razvoj inovacija. Centralno mesto projekta predstavlja Superklaster – globalno potvrđeni biznis model čijom ćemo primenom u lokalnom okruženju doći do željenih rezultata.

Šta radimo?

Direktno primenjujemo inovacione potencijale u domaćoj privredi. Kreiramo nove ekonomske modele i modele saradnje. Jačamo temelje daljeg razvoja, konkurentnosti i izvoznog potencijala naše zemlje. Zajedno sa ključnim činiocima inovacionog ekosistema stvaramo šanse za bolju Srbiju.

Šta su superklasteri?

Superklaster je model u kom intenzivno sarađuju mala i srednja preduzeća sa startapovima, sa investitorima, univerzitetima i institutima, kao i važnim državnim institucijama sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj uskospecifičnoj oblasti. Istovremeno, saradnjom ključnih igrača kroz superklaster, sinergetski se rešavaju najveći izazovi svih činilaca inovaciono- tehnološkog ekosistema, vrši se razmena znanja i stvaraju nove vrednosti.

U čemu je snaga superklastera?

Superklaster stvara vrednost. Unutar ovog orkuženja se udružuju potencijali raznolikih članova ekosistema i koriste se u rešavanju realnih privrednih problema. Kroz preduzetnički proces rada utemeljen na tesnoj saradnji, superklaster stvara nove prilike, podstiče razmenu ideja i znanja i odgovara na izazove koje njegovi članovi ne mogu samostalno da prevaziđu. Usklađeni ciljevi i interesi, dostupnost i mobilnost resursa, domaća i međunarodna ekspertiza su ono što ovaj model čini superiornim kada je u pitanju razvoj privrede baziran na inovacijama.

Izbor superklastera

Tokom devetomesečnog istraživanja detektujemo oblasti sa najvećim naučnim, tehnološkim i inovativnim potencijalima i resursima. Dobijene rezultate dovodimo u kontekst sa tražnjom, privrednom strukturom, njenom veličinom i potrebama.

Time precizno definišemo oblasti sa najvećim potencijalima. Upravo domeni u kojima postoji jasno poklapanje ponude i tražnje, kao i kritična masa, imaju najveće šanse za ubrzan razvoj.

Iz tog razloga, istraživanje obuhvata i region. Želimo da izaberemo domene koji imaju komparativnu prednost. Za te oblasti biće objavljen javni poziv i izvršena selekcija za četiri pilot superklastera.

Testiranje pilot projekata će trajati godinu dana, a domen koji pokaže najbolje rezultate i
izvozne potencijale postaće prvi srpski superklaster.

Domeni sa najvećim inovaciono-tehnološkim potencijalom

PERSONALIZOVANA MEDICINA I TEHNOLOŠKA REŠENJA BUDUĆNOSTI
PAMETNA HRANA
DIGITALNA POLJOPRIVREDA
ČISTE TEHNOLOGIJE I EKOLOŠKI ODRŽIVA REŠENJA
PAMETNA PROIZVODNJA I ROBOTIKA
PAMETNA MOBILNOST
NOVI MATERIJALI I NAPREDNI HEMIJSKI PROCESI
ELEKTRONIKA I OPTIKA NOVE GENERACIJE
PAMETNA KUĆA I RADNO OKRUŽENJE
GEJMING I VIRTUELNA REALNOST