Sve kategorije

Srbija Inovira predstavila svoj projekat na ovogodišnjem Webizu

17. septembra ove godine, Aleksandra Popović, direktorka Srbija Inovira predstavila je na Webizu naš projekat, njegove ciljeve, aktivnosti, kao i partnere sa kojim ga sprovodimo tokom naredne četiri godine.