Superkaster radionice održane u tri grada u Srbiji

U periodu od 30. novembra do 2. decembra 2021. godine bili smo u prilici da upoznamo biznis i akademsku javnost Beograda, Novog Sada i Niša sa funkcionisanjem superklaster modela u praksi. 

Preko 60 predstavnika startapa, kompanija i akademske zajednice iz pomenutih gradova je tokom tri dana simuliralo ovaj ekonomski model, sa ciljem da kroz saradnju dođu do inovativnih rešenja koji bi podstakli domaću ekonomiju.

Moderator svih radionica je bio Afonso Rebelo de Sousa, ekspert za korporativne inovacije, preduzetništvo i transfer tehnologije i stručnjak koji je radio za prestižne kompanije kao što su Adidas i Linkedin.

De Sousa, koji je učesnike radionice proveo kroz sve faze građenja superklastera, istakao je zadovoljstvo viđenim u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i ocenio da su se svi stejkholderi izuzetno snašli u prilikama kada isključivo saradnjom moraju da reše izazove da bi stigli do zajedničkih ciljeva. Dodatno, De Sousa je pohvalio talenat i ambicioznost učesnika i istakao da očekuje značajan uspeh superklastera u Srbiji.

Sličnog utiska su bili i učesnici interaktivnih radionica koji su ovaj događaj ocenili kao značajno iskustvo i izvanrednu priliku da sarađujući unaprede svoje biznise, stvore nove prilike i utiču na ekonomski razvitak naše zemlje.
Budući da su pojedini učesnici najavili međusobnu saradnju i učešće u pilot superklasterima koji predstoje tokom 2022. godine, može se reći da je odgovor na pitanje iz slogana ovih radionica „Da li saradnjom u inovacijama ubrzavamo budućnost“, potvrdan.