Savremene tehnologije u službi zdravlja

Da li ste se nekada zapitali koliko bi vam personalizovan pristup zdravstvu pomogao? Organizacije okupljene u konzorcijum Laboratorija zdravstvenih tehnologija jesu i imaju predlog kako da dođemo do toga. 

Jedan od sedam patenata registrovanih u Srbiji dolazi upravo iz domena zdravstvenih tehnologija. Upravo u tome leži snaga ovog ekosistema da stvara nove mogućnosti i inovacijama pretvori Srbiju u pravu malu fabriku inovacija u zdravstvu.

Nakon radionica i serije međusobnih sastanaka, grupa inovatora i naučnika spremna je da posveti naredne godine osmišljavanju aktivnosti, projekata i planova. Bioinženjeri, biolozi i mikrobiolozi će zajedno sa brojnim predstavnicima privrede raditi na pripremi terena za individualni pristup zdravlju koji će doneti velike promene u životu pacijenata.