Postavljeni planovi za razvoj kreativnih industrija

U prethodnim nedeljama konzorcijum je sve svoje resurse usmerio na mapiranje ključnih stejkholdera u našoj zajednici i definisanje ciljeva na čijem će ostvarenju zajedno raditi u narednom periodu.

Zajedno sa timom koji ih je vodio kroz strateško planiranje, pronašli su zajedničku svrhu, misiju i viziju superklastera. Tokom radionica otvorili su veliki broj pitanja i tema, koje su im pomogle da bolje sagledaju prilike koje postoje za superklaster i razvoj ovog domena u Srbiji.

Creative Tech Serbia je ponosan na sve do sada urađeno i njegovi članovi su uvereni da će uz ovoliko kreativnih ideja moći zajedno da urade velike stvari za domaće kreativno-tehnološke industrije.