Kada se spoje nauka i privreda

Srbija je pozvala najbolje a konzorcijumi iz četiri domena imali su mesec dana da se okupe i pripreme potrebnu dokumentaciju za učešće na projektu.

Organizacija Health-Tech Lab okupila je više od 40 članova, među kojima su bili startapi, naučnici, predstavnici kompanija i strukovnih udruženja. Za to vreme, na jugu Srbije, Naučno-tehnološki park iz Niša okupio je lokalni ekosistem i pozvao ih da zajedno kreiraju prvi superklaster u ovom domenu.

Sjajne ideje koje su dolazile sa obe strane imaće priliku da se međusobno ukrste i kroz radionice strateškog planiranja pronađu najbolji put za ostvarivanje inovativnih potencijala Srbije. 

Pred njima je dug put, ali spajanjem brojnih aktera dobićemo priliku da vidimo kako se gradi i razvija jedan ekosistem sačinjen od mnoštva različitih aktera oko zajedničke ideje.