Srbija Inovira na Forumu naprednih tehnologija u Nišu

Učestvovali smo na Forumu naprednih tehnologija 2022, koji su, 24. i 25. marta, organizovali naši prijatelji iz Naučno-tehnološkog parka u Nišu. Centralna tema ovogodišnjeg foruma bila je Inovacioni ekosistem kao faktor konkurentnosti.

Aleksandra Popović je bila učesnik sesije pod nazivom Promocija i popularizacija startap ekosistema i preduzetništva. Sesija je održana prvog dana foruma. Budući da se tema direktno odnosila na to kako komunikacija, povezivanje i saradnja sa relevantnim učesnicima u ekosistemu utiču na rast i razvoj startapa, ovo je za nas bila izuzetna prilika da predstavimo naše ciljeve i istaknemo saradnju kao jedan od osnovnih preduslova za dobijanje sistemske podrške od strane našeg projekta. Takođe, ova sesija je poslužila i za naglašavanje značaja startapa kao pokretača inovativne i globalno orijentisane privrede. 

Tokom sesije Aleksandra je istakla odlučnost projekta da pruži sistemsku podršku svim učesnicima ekosistema, kroz superklaster metodologiju i sa fokusom na četiri najperspektivnije tehnološke oblasti. Potom se posebno se osvrnula na neophodnost umrežavanja i zajedničkog rada kako bi došlo do stvaranja sinergetskih veza i dodala da jedino zajedničkim doprinosom možemo da nastupimo i pozicioniramo se na inostranom tržištu. Osvrnula se i na to da, iako naša naučna zajednica ima veliki potencijal i stvara sjajne ideje, ne postoji dobra povezanost sa privredom koja bi komercijalizovala te potencijale. Poboljšavanje veza nauke i privrede apsolutni je prioritet, zaključila je Aleksandra.

Na sesiji su, pored Aleksandre, učestvovali Mirko Pešić iz Naučno-tehnološkog parka Čačak, Drago Gverić iz Inovacionog centra Banja Luka, Nebojša Drakulić iz Naučno-tehnološkog parka Novi Sad, potom Sanja Popović Pantić, vođa sektorske grupe za žensko preduzetništvo u okviru Evropske mreže preduzetništva i Todor Mladenov, predstavnik Tehnološkog parka Sofija. Sesiju je moderisao Miloš Grozdanović iz Naučno-tehnološkog parka Niš, partnera našeg projekta.

Oni su diskutovali o globalnoj i lokalnoj povezanosti startapova, vezama između osnivača, investitora i eksperata, kao i ulogama organizacija podrške. Takođe, bilo je reči i o institucionalnoj podršci podsticanju inovacionog preduzetništva, preduzetničkoj kulturi, promociji i popularizaciji inovacionog preduzetništva, i drugim temama.

Tokom dva dana Foruma, na više panela i sesija, čuli smo predstavnike Privredne komore Srbije, potom članove Razvojne agencije Srbije, kancelarije za IT i e-upravu, zvaničnike grada Niša, predstavnike privrede i broje druge relevantne goste iz inovacionog ekosistema.