Online konferencija: Poreski podsticaji za ulaganje u alternativne investicione fondove u Srbiji

U četvrtak 13. maja 2021. godine organizovali smo online konferenciju „Poreski podsticaji za ulaganje u alternativne investicione fondove (AIF) u Srbiji”.

Konferencija je održana u saradnji sa Projektom saradnje za ekonomski razvoj. U sklopu konferencije održana su dva panela na kojima su učestvovali stručnjaci i eksperti iz privatnog i javnog sektora u zemlji. Na panelima je zaključeno da je uspostavljanje regulatornog okvira za razvoj AIF u Srbiji donelo pravnu sigurnost, a sveobuhvatan poreski tretman ocenjen je kao nužan kako bi AIF- ovi zaživeli u našoj privredi. Ipak, mišljenje je da je za značajniji razvoj ovog tržišta neophodan ulazak stranih fondova na tržište kapitala Srbije. Upravo u tome se može videti dalja perspektiva tržišta AIF, i zato je neophodna podrška razvoju srpskih fondova. Kada je reč o venture capital (VC) fondovima, zaključeno je da je regulatorni okvir za njihovo osnivanje u skladu sa evropskim standardima i direktivama.

Očekuje se da u narednom periodu budu uklonjene barijere kako bi pravna lica pod regulacijom Narodne banke Srbije (penzioni fondovi, osiguranja i banke) mogla da ulažu u VC fondove. Za njih će biti obezbeđeni poreski podsticaji, kao što je slučaj sa podsticajima za fizička lica. Strategija unapređenja startap ekosistema obuhvataće niz mera za podršku osnivanju VC fondova, od čega je najvažnija osnivanje državnog fonda. Ohrabrujuće je očekivanje da će prvi VC fondovi biti osnovani ove ili naredne godine.